งานกิจกรรม

23.12.2016 กิจกรรมบ้านบอนนี่ ทำดีเพื่อน้อง

           ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บริษัท บอนนี่เซลล์ จำกัด จัดกิจกรรมพิเศษให้กับคนพิเศษ น้องๆโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดลพบุรี  ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นว่า น้องๆคือส่วนหนึ่งของสังคม น้องๆคือคนพิเศษ  เราจึงอยากขอเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่สร้างความสุข สร้างโอกาส และอยากสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ ทางบริษัทจึงประสานงานกับทางโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดลพบุรี เพื่อมอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมต่างๆให้น้องๆได้ร่วมสนุกกัน

" สุ ข ใ ด เ ล่ า เ ท่ า ก า ร ใ ห้ "


                                                                 


Visitors: 284,287